Dikt

Old Swedish Dictionary - dikt

Meaning of Old Swedish word "dikt" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dikt Old Swedish word can mean:

dikt
1) förestafvande, ingifvelse. Alt thz wi trom thz hawom wi aff häLgha manna bokom mz thäs häLgha anda dikt MB 1: 113.
dikt
2) framställning (i sht skriftlig). at min tAlan oc dikt är ey swa prydh oc höffuisklika tilsaat Su 3. aff hwilkins dikt oc lärdom han sik tha enkte mintis haffwa läsit ib 265. Lg 293. " j thinne dikte sätz atir lykkilse mz ända" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 366. - poetisk framställning, dikt. frwr oc möör them bör mik prijsa i min dijkt oc mz min wijsa RK 1: (Albr.) s. 211. MD 385.
dikt
3) det som är uppdiktadt, dikt, lögn. fore rätta sannind ok änga dikt A 4662. thz sigher jak vtan fAlsk dykth RK 1: (sfgn) s. 172. lutherss dicht ib 3: (till. om Chr. II.) 6361. - påhitt. RK 1: (yngre red. af LRK) s. 279.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • dykth.
  • dikte Bir 1: 366),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛁᚴᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back