Dikt

Old Swedish Dictionary - dikt

Meaning of Old Swedish word "dikt" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dikt
och n. (JMÖ 184; jfr Lat. dictum) yttrande, tal, framställning. thenne loffsanfen är söthenr i notomen än i ordhomen är han nakot hardher til at wndhersta, thy at okwnnogh ordh finnas thär oc okwnnokt dikt JMÖ 184. poetisk framställning, dikt. disticium cii uel hoc disticum uel disticio i[deast] carmen uel opus duorum versuum twegia versa wisaa elle dykth GU C 20 s. 195.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • dykth GU C 20 s. 195) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛁᚴᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back