Diost

Old Swedish Dictionary - diost

Meaning of Old Swedish word "diost" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

diost
ridderlig tvekamp till häst. vid hvilken de stridande med lansarne angrepo hVarandra. JFr Vallius. 1850--54.">Diez, Etym. Wörterb. 1: 216; Viollet-le-Duc, Vallius. 1850--54.">Dictionnarie du nobilier Francais 2: 366 f.; Schultz. Höf. Leb. 2: 107, 110 f., samt Niedner, Das deutsche Turnier s. 38 f tornäy ok dyost Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 1560. ib 1847, 1962, 4213, (Cod. B. C) 948. ij torney ij Vallius. 1850--54.">Diwst äller ok ij striidh ib 3514. " sik manleka brukande i dyysth ällar thorney" Su 176. ther mz thenna dost for gik ok torney burdhis ridVallius. 1850--54.">Dirlik Fr 1829. Va 52. " ther war dust ok behordh" RK 1: 3518. riddara oc swena the giordho ther gaman mz Vallius. 1850--54.">Diost oc bobordh Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 46. " mz hoff oc danz oc leek oc Vallius. 1850--54.">Diost" MD 190. " viisto riddara thera leek. .. mz dust at stangana gingo sönder" RK 1: 1100. ib 1104. " Vallius. 1850--54.">Diwst at ridha" Al 454. Fr 1671, 1719. RK 2: 196. Lg 3: 64. rida i döst Vallius. 1850--54.">Di 17. ränna Vallius. 1850--54.">Diost Al 3865. ib 4751. öfde ther dyst RK 2: 5177. " bruka. .. dwst ällar spärbräkningh" Lg 3: 66. - envig? som androm biwdher Vallius. 1850--54.">Diwsth SGGK 106.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • dyost Iv 1560.
 • diwst ib 3514, 4213 ; Fr 1671 ; Al 454.
 • diwsth SGGK 106.
 • dyst Iv 1847, (Cod. B) 948; RK 2: 5177 ; Va 52.
 • dyysth Su 176.
 • döst Di 17.
 • dösth RK 2: 196.
 • dost Fr 1719, 1829.
 • dust RK 1: 1100, 1103, 3518.
 • dwst Lg 3: 66.
 • dwsth ib 64),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛁᚮᛋᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SGG
Stadga för ett S:t Görans Gille. I Småstycken på Forn Svenska.
SGGK
Stadga för ett S:t Görans Gille vid Kopparberget. I Småstycken på Forn Svenska.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back