Dirflika

Old Swedish Dictionary - dirflika

Meaning of Old Swedish word "dirflika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dirflika
= diärflika. nalkas genstan ondha andana thäs dirfflekare LfK 69. ath the icke altidh skolä dyrffues saa dijrffuelige at skijnna BSH 5: 92 (1506).

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • -leka.
  • dijrffuelige )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛁᚱᚠᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
➞ See all works cited in the dictionary

Back