Disker

Old Swedish Dictionary - disker

Meaning of Old Swedish word "disker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

disker Old Swedish word can mean:

disker
L.
disker
1) tallrik, fat. Jfr Hyltén-Cavallius, Wärend och wirdarne 2: 191 f., Romdahl, Fataburen 1909 s. 61. iak eger at gelda. .. thu hundrat diska oc skala SD 6: 271 (1351). RP 1: 188 (1364). then förSTa disk mat ther komber for min herra will iak dragha til lmik mz dukenom Prosadikter (Sju vise mäST B) 195. - disker ok duker, beteckning för (eget, gemensamt etc.) hushåll. (Jfr Troels-Lund, Dagligt Liv i Norden V, 178 f.; annorlunda: Schlyter, Ordbok 120, Hildebrand, Sv. med. 1: 147, SDw 1: 188, SASTändelig Berättelse huru the svenske af tyskarne blefvo i STockholm förrådhne oc brände, åhr 1389. I Scriptores rerum svecicarum T. 1, sect. poST., s. 212--215.">OB D 1540 (och 1535)). alla ther huss och heman vppeholle medh disk och duck (ɔ med eget hushåll) magha köpa rogh STb 3: 108 (1493).
disker
2) bord; bord i rätten, domarebord; övergående i bet.: domSTols kassa. the femtio marck reda peninga, som joan swensson haffuer lagt i rettin pa disken STb 1: 266 (1480). " ther tiil gaff för:ne huSTrv gertrud förscriffne erich xx mark pa diske ligiandes offuer alt byte fför en wilie oc kerlikhet" ib 5: 167 (1517). " hulke peninge alle tilhope erik kuse anamade aff disken HLG 3: 155 (1520). ijᶜ (200) mark, som STode j disken insatte til retta ib. peningane som j disken STodho ib. Jfr brödhdisker. "

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • *diska fanter ,
  • *diska slätta ,
  • *diska thwängia ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛁᛋᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

OB
Omständelig Berättelse huru the svenske af tyskarne blefvo i Stockholm förrådhne oc brände, åhr 1389. I Scriptores rerum svecicarum T. 1, sect. post., s. 212--215.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
RP
Svenska Riks-archivets pergamentsbref från och med år 1351. Förtecknade med angifvande af innehållet. 1, 2. 1866--68.
HLG 3
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm och Helgeandshuset i Uppsala. V--VIII. Gillets leuata 1515--1528. -- Räkenskaper för Helgeandshuset i Uppsala 1528--1529. -- Utg. av I. Collijn. 1930.
➞ See all works cited in the dictionary

Back