Disker

Old Swedish Dictionary - disker

Meaning of Old Swedish word "disker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

disker Old Swedish word can mean:

disker
L.
disker
1) tAllrik, fat. tha the sagho thera dyra hafwor swa som varo diskar ok dyr siSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfKar SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil 850. ib 613. x diskar FH 3: 66 (1445). " thön thry äta Al saman Al vidhir eet Bordh hwar dagh oc af enom disk" Bo 34. ib 172. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 6. " smidha. .. diskia oc drykkekar aff sylfmynteno" SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STundom förekommande föSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 154. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST 274. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 12. giffuis hwarie enne söpe j sinom disk SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STundom förekommande föSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 31. " hwem han sändher wiin äller mat ij nap äller bulla disk äller fat" Al 2304. " the waro sötare än nakar fisk ther man pläghar läggia a disk" ib 8776. ib 2269, 6086, 8188. Fl 865. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fr 384. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1290, 3590, 3594. GO 105, 158, 795. AS 59. lotho hans disk fulwäl SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STaa (höllo honom med GOdt Bord) SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1311. - paten. kAlkar och disker mon iack ey spara SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (till. om Chr. II) 6303. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 445 (1511). - JSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fr brödh-, silf-disker.
disker
2) matBord. swa länge þe äru saman vm disk oc duk (äta vid gemensamt Bord, hafva gemensamt hushåll) SD 5: 477 (1345, nyare afskr.; möjl. att föra till 1). Bord vid hvilket de som deltaga i en rätts förhandlingar hafva sin plats, domareBord. gaff. .. sin SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fridskilling wt oppa disken SJ 255 (1457). " skule saa mange penynge pa disken (giva, läggia el. dyl.) ib 326 (1465). antwarde oc fornögde thöm her vppa dysken ij[upphöjt c] och lxv (265) SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STokholmeske maSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK" ib (1465) huilka peninga laurens jensson lagde SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fraa sik pa disken i rettin ib 406 (1473).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • dysker.
  • -ar. -iar: diskia Bir 2: 154),
  • diska mat ,
  • diska vatn ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛁᛋᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
AS
Ur en Antecknares Samlingar. Utg. af G. E. Klemming. 1868--73.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
➞ See all works cited in the dictionary

Back