Dispensera

Old Swedish Dictionary - dispensera

Meaning of Old Swedish word "dispensera" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dispensera
befria (från iakktagandet af en föreskrift, särskildt af en ordensregels bud). med personens beteckning föregången af prep. mädh. gudh siälwer hafdhe wisat henne sin wilia oc dispenterat mz henne ower moysi lagh MB 1: (Cod. B) 357. än thu. .. dispenserar mz thik siälf (tibmet ipsi dispensas) Bo 132. VKR 7, 8, 44, 45. LfK 151. - med personens ack. j them stykkiom som the ey mogha them wtj liisa ellir dispensera VKR 44. - abs. hafua formännene enga makt at liisa eller dispensera j them (de punkterna) VKR 45. - befria från. med sakens ack. thässa fasto. .. maa abbatissan vndan thaka oc dispensera VKR 62.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛁᛋᛕᚽᚿᛋᚽᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back