Diuper

Old Swedish Dictionary - diuper

Meaning of Old Swedish word "diuper" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

diuper Old Swedish word can mean:

diuper
L.
diuper
1) djup. Se Sdw 2: 1208. av ett visst djup. med gen. Se Sdw 2: 1208. 2) djup, djupsinnig, svårfattig. hwar som nakor stadz synes stwndom mörkt wara j thässe book til at wndhirsta thz skal ey räknas älla tros wara hans skuld som thätta wände wthan athenast for lationna diwp wndhirstandilse SpV 593. - djup, djupsinnig, djuptänkt. om the äru ällre j klosteno oc i större werdhogheyt. .. oc diwpare j fornymst Abbedval i Vkl 85. - Jfr manz-, of-diuper.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛁᚢᛕᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Abbedval i Vkl
Ordning vid abbedisseval i Vadstena kloster. I Småst på Fsv.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back