Diuper

Old Swedish Dictionary - diuper

Meaning of Old Swedish word "diuper" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

diuper Old Swedish word can mean:

diuper
L.
diuper
1) djup. " la fangen i diupo torne" Lg.">Bu 173. " ii diupt häluite" ib 19. j diupastan thörran brun Lg.">Bil 87. Bir 1: 243.
diuper
2) djup, djupsinnig. thz diupa gudlikt radh Lg.">Bil 649. hawa. .. diupan viisdom Bir 1: 284. Lg 3: 429, 503, 587. - djupsinnig, skarpsinnig (om person). engin thera war diwpare j näme Lg 3: 503. dywp oc grundogh aff sinneth oc förstandh ib 587.
diuper
3) djup, dolsk. ve idhir som diupe ärin i hiärtano at i skulin hylia älla fiäla idhart radh for varom herra MP 2: 254. - n. adv.
diuper
1) djupt. " þe nighu barneno sva diupt mz höfþom" Lg.">Bu 71. " þät var kastat diupt i en dal" ib 129. " skulu the diupare sänkias i häluiti" Bir 1: 170,
diuper
2) djupsinnigt. " screff diwparen aff lästinna ällir ewangelii sannindh" Bir 4: 97. Jfr grund-, of-diuper.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛁᚢᛕᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back