Dobl

Old Swedish Dictionary - dobl

Meaning of Old Swedish word "dobl" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dobl Old Swedish word can mean:

dobl
L.
dobl
1) tärningspel. " samu rätter wari vm taffwel leek SOm sakt är vm dobbell MSToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EG(red. A) 55. "ib (red. B) 58, 60. SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EG 64. " mz doSTenianus. Se Lg.">Bil ellir mz wartawil" ST 485. " hasardspel i allmh. gulfingrana doSTenianus. Se Lg.">Bil" STenianus. Se Lg.">Bil 803. dobel och dryk han pröffde STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 569. SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SR 2. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 101. SO 297.
dobl
2) lottning, lotteri? om edhert dobbel bedher jak edhert herredöme at i ville biwda mik til meth. .. hans skanwngh, hwat edher villie är ther om, hwat jak skal haalla dobbledh pa edra vSToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGna eller huru edher tykkes ther om DD 1: 211 (1509? eft. aftr. hos Langebek). hwat edher vilie er bade om grwfwone och om dobbledh ib.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • dobbell.
  • dubbel SO 297.
  • dubbil KL 101),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚮᛒᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MEG
Magnus Erikssons Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
➞ See all works cited in the dictionary

Back