Doblare

Old Swedish Dictionary - doblare

Meaning of Old Swedish word "doblare" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

doblare
tärningsspelare, spelare i allmh. j dublara (taxillatorum) husom hulke som thry öghon kaSTa a enne tärning STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta STycken på Forn Svenska.">EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 26. j doblara husom plägha vara almänningx qvinnor ok drinkara ib. ST 74, 75. " en dubblare tappadhe sina pänninga j dubbil" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 101. " drinkarum wardher radh fore ok dubblarum siällan" GO 988. " wari sami rätter ther vm (ɔ: frimarknat) som vm annan dublara rät" MSTycken på Forn Svenska.">EG (red. B) 60. STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 29.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • dobblare ST 75.
  • dublare.
  • dubblare )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚮᛒᛚᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MEG
Magnus Erikssons Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back