Dödha

Old Swedish Dictionary - dödha

Meaning of Old Swedish word "dödha" (or dødha) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dödha (dødha)
döda, förklara, kraftlös el. ogiltig. oc dödher jac oc maghtlös gör met thesso brefue all the breff, som jac för gifuit hafver FMU 1: 392 (1384). " thet skiftit dödhom vi oc til enge görom" SD NS 3: 263 (1417).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so dödha may have also been written as dødha

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • dödher FMu 1: 392 (1384). impf. dödde: -s STb 1: 91 (1477).
  • döddhe ib 155 (1478).
  • döde ib 3: 198 (1494) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚯᚦᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
➞ See all works cited in the dictionary

Back