Dödha

Old Swedish Dictionary - dödha

Meaning of Old Swedish word "dödha" (or dødha) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dödha Old Swedish word can mean:

dödha (dødha)
1) döda, dräpa. " for qwäld vil iak mik siälfuer dödha" Fl 391. " war sanctus iulianus plaghadher oc dödhadher" Lg 3: 220.
dödha (dødha)
2) döda, förklara kraftlös el. ogiltig. " wi. .. hafwm dödhat och tiil enkte giorht all the breff" SD NS 2: 107 (1409). Bir 5: 137. " hafuom wi dödät oc ogildat all the till thalan " FH 2: 109 (1437).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so dödha may have also been written as dødha

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚯᚦᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back