Dödhelika

Old Swedish Dictionary - dödhelika

Meaning of Old Swedish word "dödhelika" (or dødhelika) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dödhelika Old Swedish word can mean:

dödhelika (dødhelika)
1) dödligt, på sådant sätt att döden måste följa. mantzins likame war natwrlika dödherlika skapadher MB 1: 125. - på ett sått som medför el. förtjenar döden (särsk. den eviga). synda dödlica MP 1: 49. " än thot han synda ey dödhelica" Bir 3: 107. ib 1: 24, 4: 142, 155. MB 1: 145, 146. VKR 30. the opforo dödhelica oc syndelica til världinna hedhir Bir 2: 42.
dödhelika (dødhelika)
2) dödligt, förskräckligt, i yttersta grad. swa dödhelika qwalde Su 183.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so dödhelika may have also been written as dødhelika

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • dödlica.
  • dödherlika )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚯᚦᚼᚽᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back