Dödhelikhet

Old Swedish Dictionary - dödhelikhet

Meaning of Old Swedish word "dödhelikhet" (or dødhelikhet) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dödhelikhet (dødhelikhet)
dödlighet, egeskap att vara dödlig. Bir 3: 181, 423. MP 2: 78. Jfr odödhelikhet.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so dödhelikhet may have also been written as dødhelikhet

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚯᚦᚼᚽᛚᛁᚴᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back