Dödher

Old Swedish Dictionary - dödher

Meaning of Old Swedish word "dödher" (or dødher) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dödher Old Swedish word can mean:

dödher (dødher)
L.
dödher (dødher)
1) död. Se Sdw 2: 1211. girinna folSTirfadhir äru wkirkarla. .. dödhramanna ränara SvKyrkobr 354. - bildl. gör dödhan j mik allan kötzsins luSTa SvB 257. ib 66. " han skal allir Vara dödhir wärldinne" Hel män 126. " werdhin är mik dödh oc jak är dödher werdhlene" Prosadikter (Varl) 8.
dödher (dødher)
2) död, livlös, som aldrig haft liv. göra sina rätta tyondh, aff thy henne kunne wexa oc tilökias j quiko ok dödho STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 159. 5) död, ur världen. alth thet, som andres jonsson haffuer vtlagt oc koSTwart pa erik laurenci. .. skal alth bliffua dött och offwirtalath STb 1: 208 (1479). - död, dödad, kraftlös, ogiltig. alle böker, rekinscap, scriffter, sendinger. .. sculle alt thera mellan dödh ware STb 3: 178 (1494). - Jfr af-, half-, siälf-, STen-dödher.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so dödher may have also been written as dødher

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚯᚦᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back