Dödher

Old Swedish Dictionary - dödher

Meaning of Old Swedish word "dödher" (or dødher) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dödher (dødher)
1) död. Se Sdew 2: 1211. then döden led hade inthet blanat eller blodwite STb 5: 127 (1516). mz the twa nättir vndirSTandom wi twänne dödha. en til likamin oc annan til siälinna SvKyrkobr 106. seande [honom]. .. äpthir dödzsens lagh dömdher wndhir korsens twnga byrdhe SvB 278. tha swoor han om gudz dödh thät han ville aldric leggie mic sa mykit vth som eth pund smör til hoffdhe bythe ArfSTv 23 (1461). - dödssätt. the. .. tholdo gladhelica alla pinor oc omskiptelica dödha fore gudz kärlek oc hans tro skuldh Prosadikter (Barl) 7. ib. tw är wäl werldh en ondan dö tw skal nw fa folkan döö tw wilde minom som skipa ib (Sju vise msät B) 218. 2) dödlig farsot. the (ɔ torpen) haffwa ligat ödhe sidhan STore dödhin waar VKJ 95 (1447). somme säya the gotzen lagdos ödhe aff myklo örlögh oc swarthom dödhe STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 192. förmenende henne (ɔ: kyrkan) besitia lathe sina egna äger ther lenge hafva ödla legat sidan svarta döden SToria. 1816 ff.">HSH 13: 66 (1514, Brask). säya the gotzen lagdos ödhe aff myklo örlögh oc kyrkan) besitia lathe sina egna äger ther lenge hafva ödla legat sidan svarta döden SToria. 1816 ff.">HSH 13: 66 (1514, Brask). Jfr bradh-, o-dödher.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so dödher may have also been written as dødher

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • döödh SkrtUppb 367. döö HLG 3: 78 (1523); Prosadikter (Sju vise mäst B) 218. dö ib),
  • *döds forfal ,
  • *döds forsata
  • döds mal (dotzSD NS 3: 150 (1416)),
  • döds sak ,
  • döds stund ,
  • *döds sägdh?
  • dödhz segd )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚯᚦᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back