Döma

Old Swedish Dictionary - döma

Meaning of Old Swedish word "döma" (or døma) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

döma Old Swedish word can mean:

döma (døma)
FMu 3: 275 (1442); demde (iMPf.) ib 159 (1439) , 275 (1442). iMPf. döMPde SD NS 3: 208 (1417, avskr.), UpplagmanSDomb 26 (1490), 34 (1490). dombe: - s SJ 2: 262 (1494)), V. L. 1) döma. myna rätuise. .. som tik skal döma börth fram my: nom nadhom MP 5: 98. the (ɔ korparna) sculu alle burth flygha the tw sik som j dömen saman oc then ene sik som j enan dömen wara Prosadikter (SJu vise msät B) 216. tha döMPe jac thär en gard j mellom aana oc ängena Uppl langmandobm 34 (1490).
döma (døma)
3) med avs. på (ngt) genom dom förordna. Se SDw 2: 1211. 5) ådöma. Se SDw 2: 1211. somlikom dömde jak lagh som sighia wilie sig engha äwärkan giort haffua j for:da skogha Svartb 434 (1449).
döma (døma)
6) döma, bedöma. " ma thät är at skodha äller athskilia" SkrtUppb 39. döma om, väga, överväga. hwath hälstz thu gior gudhi til hedhers, äller thinne siäl til ganghx, hwru thät ware wansaMPth, thtä skwlle thu enkte döma (vtrum dificile esset, non iudicare deberes) SkrtUppb 33.
döma (døma)
7) pröva, röna, erfara? then tendarin (tänder den. (ɔ: en ogenkomlig eld, som brinner runt den skatt, man har att vaka över) gierna then sum veet huat angist vardhir a dömä Vis sten 4 (för det sista ordet kräver dock rimställningen orslutet -oma). - Jfra af-, for-, til-, up-döma.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so döma may have also been written as døma

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚯᛘᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
Vis sten
Den vises sten. I Småst på Fsv.
➞ See all works cited in the dictionary

Back