Döma

Old Swedish Dictionary - döma

Meaning of Old Swedish word "döma" (or døma) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

döma Old Swedish word can mean:

döma (døma)
L.
döma (døma)
1) med prep. Ivir. " döm owir vara konunga ok höfdhinga" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 472. - med prep. um. þär vm dömä SD 5: 606 (1346).
döma (døma)
2) döma, fälla omdöme öfver, kritisera. dömde allan thän kost som fore han sattis KL 78.
döma (døma)
3) döma, genom dom förKLara. med två ack. dömdo godoliam for wnnan Bil 83. " döma oc lysa han skiran" MB 1: 362. " dömdom wi thet sama iordha skipte fast och stadhukt" SD NS 2: 147 (1409). - med en ack. samt prep. til med nomen. pass. for:de knwt dömdes til en ful Biltogher BtFH 1: 146 (1506). dömdes lauris nilisson salmis til en ful byltogher ib 149 (1506). " genom dom förordna. the scula konung wälia oc til rike döma" BtFH 1: 455 (1362). " scal lagmannen koma. .. oc konung döma ib. - anse. dömum wir thät þyrftilikt" SD 1: 668 (1285, gammal afskr.). byghde wp stadhin swa godhan at han dömdis jampn widh siälft rom Bil 569. " vm i dömdin (judicastis) mik vara trona gudhi" KL 159.
döma (døma)
4) tilldöma. " allum þem som. .. bo. .. i syrby dömum wi fullan almanna vägh" SD 5: 662 (1347). ib 6: 63 (1348, nyare afskr.). hwi döme thw ey os thässe siälina KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 13. " ib 3: 70, 101, 463. "Iv 4795. SD NS 1: 433 (1405). Jfr bem.1. - döma till, genom dom förKLara berättigad till. dömir jak fornämpda herra vlwe(för vlf?) haquonsson affraþe ok affgiäld vtgangno ok vpborno aff þe samo jordh SD 6: 19 (1348).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so döma may have also been written as døma

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • dömpde Al 2651 o. s. v.
 • domde: -is Bir 4: 134.
 • dömpdir Lg 95.
 • domder: domde LfK 262 ;
 • fordomde ib 261, 262 ; fordomdom ib. domddher Su 5.
 • dombdher MD 45.
 • dompder LfK 261.
 • dömpt MB 2: 362),
 • döma af ,
 • döma i gen , åter tilldöma, döma att åter tillfalla. thet dömom wi honom i gen BSH 2: 64 (1399). dömpdom vi thet forscripna godz i gen fornempda häradheno til häradz almenningh altidh at blifwa ib 66. huariom thässom forescrepnom dömes aff bönderna oc thera arfuom tholikt wedhergiäld igen ib 72 (1399). dömdom wi. . . for:da inga brun sin päninga i gen SD NS 1: 400 (1405). dömdom wi thenne forscripno godzen igen vnder kronona fran for:da esbiörn diekn BSH 2: 63 (1399). " dömdom wil the jordh i geen wnder skat" ib 74 (1399). ib 80 (1399), o. s. v.
 • döma til , tilldöma SD NS 1: 460 (1405). " dömdis werdhenom til alt thet the hafdho" ST 280. SO 201. Jfr til döma.
 • döma ut , döma till utbetalning. myetä vt af hans gods konungs dombrut oc hwaryom sin rät som vt af honum är dömpt SD 5: 481 (1345, nyare afskr.). dömdes wtöffuer al soken slotzins rethet wt BtFH 1: 182 (1507). SO 201. Jfr utdöma. Jfr ater-, for-, fra-, igen-, lagh-, nidher-, til-, undan-, up-döma, samt odömder.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚯᛘᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
➞ See all works cited in the dictionary

Back