Domare

Old Swedish Dictionary - domare

Meaning of Old Swedish word "domare" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

domare
domare, skiljedomare. " wii. .. swergis rikis radh, fulmectuge sendebud oc domara" Rydberg Tr 3: 327 (1473). - domare i ett härad el. hundare etc.; häradshövdings ställföreträdare. Se SDw 1: 192, 2: 1208, Styffe, Skand, under unionstiden, 3 uppl., s. 120 275. wy. .. giwum fulla macht häradzhöfdhinge oc domare, som när äru SD NS 3: 48 (1415). oc. .. gifwer iak häradzhöfdhingenum äller domarenum i sama häradheno fulla makt. . at fasta honum thet SD NS 3: 537 (1420). " ok bidher iak oc fulla makt gifwer härezhöfdhinganom oc domarenom i thy häredheno. .. thet klostreno fastfara" ib 601 (1420). haffde förnämpde peder gisleson her stens stwres breff här fore rette til häridzhäffdingin domaren oc xij män som fore rette satho Uppl LagmanSDomb 18 (1490). - domare på Åland. Jfr Voionmaa, Finska Fornminnesföreningens tidskrift XXVII, s. 89 f. - Jfr härads-, ivir-, lands-domare.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • domoe Svartb 205 (1392)

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚮᛘᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Rydberg Tr
Sveriges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. Utgifna af O.S. Rydberg. Del. 2, 3. 1880--95.
Uppl Lagmansdomb
Upplands Lagmansdombok 1490--1494. Utg. af K. H. Karlsson. 1907. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back