Dombref

Old Swedish Dictionary - dombref

Meaning of Old Swedish word "dombref" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dombref
doMBref, skriftlig dom. opit konunxsins doMBreef FH 3: 6 (1353). " i mino vpno doMBrewe" ib 7 (1369). " lagmanzins doom breff" SD NS 2: 147 (1409). ib 1: 38 (1401). MB 2: 185, 193, 195. dömdes thz dom breff stadug och fast som oleff jönsson haffde wtgiffuit BtFH 1: 139 (1507).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚮᛘᛒᚱᚽᚠ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back