Domprovaster

Old Swedish Dictionary - domprovaster

Meaning of Old Swedish word "domprovaster" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

domprovaster
præpositus cathedralis, domprost. biwdher brodher domprowasth heller annan kanik SEG 123. RK 3: 3414, 3423. " bryniwlff. domprowast innän scara CBSH 2: 41 (1396). herra bryniolf domproest" ib 42 (1397). mester magnus domprowaster j abo FH 5: 39 (1466). then gode herre domprowest i westeraars BSH 5: 522 (1513, nyare afskr.).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -prouester: prouest BSH 2: 47 (1397), 51, 52 (1397), 54. -prowester. -probisther: probisth FH 4: 63 (1459).
  • -progaster: -progast ib 3: 102 (1447, nyare afskr.); -progastens ib 6: 23 (1450).
  • -proghuster SD NS 2: 140 (1409); -proghusten ib 153 (1409); -proghustrum ib 140 (1409); -proghustenom ib 145 (1409). 153 (1409); -proghustrenum ib 145 (1409); -proghustins ib. -proguster: -progust BSH 5: 82 (1506).
  • -proaster SD NS 1: 576 (1406); -proast ib 342 (1404). - proäster: -proäst FH 3:93 (1446). -proester SD NS 1: 473 (1405); -proest BSH 2: 42 (1397), 46. -proster: -prost FH 3: 98 (1447); SD NS 1: 370 (1404), 2: 283 (1410); -prosten RK 3: 3414.
  • doomproster ib 1: 362 (1404); -prosten ib 3: 3423),
  • domprovastadöme
  • domproghustha- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚮᛘᛕᚱᚮᚠᛆᛋᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SEG
Stadga för ett S:t Eriks Gille nära Upsala. I Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back