Dön

Old Swedish Dictionary - dön

Meaning of Old Swedish word "dön" (or døn) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dön Old Swedish word can mean:

dön (døn)
och n.
dön (døn)
1) lukt. " staMPer man dillfrö tha doger thz dön ffor hikkan" LB 2: 43. rökilse. .. störkir aaminnilse mz sin dön ib 3: 153. af henna (mAlörtens) dön ib 4: 349. - elak lukt, stank. fwl dön ok lukt MP 1: 298. " förcomLgren. 1866.">Ber hon Allom ondom dön oc lucth" LB 8: 47. ib 48, 2: 41, 64. smakadhe sötlikare wärste dön än thin sötasta lokt Bir 1: 339. " Sua jdir dön at han kunne ängom värsta dön liknas j världinne" ib 2: 16. ib 3: 93, 244, 4: 136, 150. Lgren. 1866.">Ber 223. Su 35, 401. Lg 3: 250, 256.
dön (døn)
2) lukt, luktsinne. the haffwa ey skäl ey thäff ey döön Al 7116.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so dön may have also been written as døn

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚯᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back