Dönilse

Old Swedish Dictionary - dönilse

Meaning of Old Swedish word "dönilse" (or dønilse) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dönilse (dønilse)
(SvB 84) och n. pl.? 1) luktande, odoratio; lukt, luktsinne, förmågan att lukta. for lath mik thät iach haffuir syndhat mothe tik mädh minne döuilse oc laat mik kännä hurw söthir tw äst SvB 84. " swenin sporde hwar aff är manning giordhir mästarin swaradhe. .. aff thz öwirsta wädhrit hörilsen. aff nidhersto wädhrit dönilse. aff watniith smakan. aff iordhine hannan" SvKyrkobr 99. 2) lukt, stank, odor? SvB 89.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so dönilse may have also been written as dønilse

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚯᚿᛁᛚᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back