Döpa

Old Swedish Dictionary - döpa

Meaning of Old Swedish word "döpa" (or døpa) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

döpa Old Swedish word can mean:

döpa (døpa)
L.
döpa (døpa)
1) doppa. " döpte howth dukin j blodheno" Bil 128. KLemming 1--10. 1883--86.">LB 7: 4, 166, 258. PM LIII. KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 2353.
döpa (døpa)
2) döpa. " jak döpir j vatne" MP 1: 22. jacoBus döpte iosiam Bu 166. " skulin ii gärna tro ihesu christo ok varþa cristne ok döpas" ib 184. ib 12, 72 o. s. v. han döpte tel cristo a enom dagh þry þusand carmen ib 100. " som döpir vardh ok cristnadhir af sancto siluestro" KLemming. 1860.">Gr 321. " hon war ey rätlika döpt" KL 57. Jfr nidher döpa.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so döpa may have also been written as døpa

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • döppa Lg 3: 700.
  • -ir ,
  • -te ,
  • -ter )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚯᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back