Döþborin

Old Swedish Dictionary - döþborin

Meaning of Old Swedish word "döþborin" (or døþborin) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

döþborin (døþborin)
dödfödd. " dödhborit barn" Bir 3: 56.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so döþborin may have also been written as døþborin

Part of speech: av

Additional information: adj. L.

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚯᚦᛒᚮᚱᛁᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Back