Döþe

Old Swedish Dictionary - döþe

Meaning of Old Swedish word "döþe" (or døþe) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

döþe Old Swedish word can mean:

döþe (døþe)
L.
döþe (døþe)
1) död. " han do bradhum dödha" Lg.">Bil 385. " abraham grater. .. henna dödha" MB 1: 202. ib 415. " at han vp stoþe af döþa" Lg.">Bu 52. ib 102. Lg.">Bil 104, 118. Bo 120. MP 1: 120. PM XXXVII, XLV. " slo han til dödha" Iv 2702. Al 5077, 5142, 5170, 5472, 5551. RK 3: 965. " reeff han til dödha" MB 1: 230. " döMPdir til dödha" Lg 95. " dö skyt ävärþe[li]kom döþa" Lg.">Bu 128.
döþe (døþe)
2) dödlighet, Bortryckande genom döden. then skadha ther ij monden fa aff them stora manna dödha Al 3709. " tha wardher. .. vnga manna dödhe" Iv LXXX. tha wardher. .. konunga dödhe ib. " wardher. .. mykin quinno dödhe oc konunga ib LXXXI. - dödlig farsot. huru miskunnelica hon är gömd i thässom dödha" Bir 3: 325. - Jfr barn-, bradh-, by-, fä-, hästa-, man-, o-, skämdardöþe samt dödher.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so döþe may have also been written as døþe

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • dödha ar ,
  • dödha dagher ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚯᚦᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Back