Döþeliker

Old Swedish Dictionary - döþeliker

Meaning of Old Swedish word "döþeliker" (or døþeliker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

döþeliker Old Swedish word can mean:

döþeliker (døþeliker)
1) dödlig, död undeRKastad. wi ärom KLemming. 1862.">Alle dödhlike SD ND 1: 485 (1405). ib 2: 116 (1409), 117. vtan guþ vare döþelekar KLemming. 1862.">Aldre vare människian udöþeleken Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 140 " huru formatte dödhelikin at see odödhelikin " KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 92. ib 170, 3: 181. " i thzta dödhelika liffuet" Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 274. " hwa aff thera bläste fik han war genast dödhelik (döende)" KLemming. 1862.">Al 5048.
döþeliker (døþeliker)
2) dödlig, död medförande. vaRKunna vars herra pinlike oc dödhelike korsfästan KLemning. 1860. SFSS.">Bo 180. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 354. " for dödelike soot" RK 1: 2948. " daradh af the dödhelike (förderflig) dyRKan" KLemming. 1860.">Gr 286. " aff KLemming. 1862.">Allän döþerlik owinscap" SD 1: 668 (1285, gammKLemming. 1862.">Al afskr.). - dödlig, som medför den eviga döden. är iak (Jungfru Maria) the som KLemming. 1862.">Aldrigh giordhe synd antiggia nadhelika älla dödhelika (mortKLemming. 1862.">Ale) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 330. ib 193, 3: 31, 468. MB 1: 143, 144, 145, 146. Bil 830. KL 203. MP 1: 49. Su 321. Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 400, 417. thz wardher nadheliket i skrifftamKLemming. 1862.">Alom som dödheliket war i gärninggene LfK 80. " saker til dödhlikan last" MB 1: 336. " mange diäfla föBildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgdho kanukenom girnadhis at finna nakot dödhelikit j honom" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 321. - Jfr odödheliker.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so döþeliker may have also been written as døþeliker

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • döþelekar.
  • dödhelikin.
  • dödheliken.
  • dödhliker.
  • döþerliker )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚯᚦᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back