Döþer

Old Swedish Dictionary - döþer

Meaning of Old Swedish word "döþer" (or døþer) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

döþer Old Swedish word can mean:

döþer (døþer)
L.
döþer (døþer)
1) död. " siþan han var döþar ok ii iorþ grauin" Bu 7. aff dödhra diwra skinnom MB 1: 33. Bil 249. varin ii nu alle viþ grund döþe (genom döden sänkte ner i djuptet, drunknade) Bu 23. " som dyt blifver" SD NS 1: 174 (1402). " opreste lazarum fyra natta dödhan" MB 2: 383. " döt KLemning. 1860. SFSS.">Borit barn" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 56, 474 (jfr döþKLemning. 1860. SFSS.">Borin). han sompnade dödhom (Cod. B dödzsins 543) sömpne (dödssömn) a korseno MB 1: 159. Kanske bör döþer på samma sätt som i sistnämnda ex., hvarest det står motsvarande gen. af SuBSt. döþer el. döþe, fattas i uttrycket: til döþra dagha. Upl. L. J. 21; SML J. 17; VML II J. 17. han scal mik födha til dödhra dagha SD NS 1: 367 (1404). ib 486 (1405) o. s. v. VKR 10, 38, 45. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 171. SJ 56 (1435), 65 (1447), 71 (1443) o. s. v.; denna förbindelse kan sedan hafva gifvit anledning dertil att SuBStantivet dödha dagher på några ställen blifvit döþradagher (se dett ord). - i andlig mening. dödhir världinne ok kötino KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 160. KL 236. Su 461. vara dödha fran världinne KLemning. 1860. SFSS.">Bo 256. " gören thy dödha (mortificate) idhra limi af syndelikom wilia" Ber 54 (jfr dödhgöra).
döþer (døþer)
2) död, liflös, som aldrig haft lif. behalda alla thera KLemning. 1860. SFSS.">Bopänynga i quiku ok dödho SD NS 1: 291 (1403).
döþer (døþer)
3) död, utan känsel, utan gagn. fordriffwär döth köth (dödkött) i saar LB 7: 11. ib 65.
döþer (døþer)
4) stillastående? the fiska som tagas i dödhowathne LB 6: 281.
döþer (døþer)
5) död, dödad, kraftlös, ogiltig. þa jär hwars manz kiärä vm þässom maal döþ oc ogild SD 5: 376 (1344, nyare afskr.). dömpdom wi the breff dödh ok ogild BSH 2: 104 (1399). " the breff articulos oc puncta mälom wi dödh oc maktlösa" ib 116 (1400). " jac gör thet for:da KLemning. 1860. SFSS.">Bo jonssons breff dööt mädh thesso mino brefue" SD NS 1: 421 (1405). ib 474 (1405) o. s. v. thette forscrifne är slät quit oc döth SJ 326 (1465). " skall ware slät quit oc döt giord thet stycke nerst som jacob haffuer vpBuret" ib 359 (1469). - Jfr af-, half-, ny-, stendöþer.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so döþer may have also been written as døþer

Part of speech: av

Additional information: adj. ; äfven nyttjadt ss part. af döia.

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • dydher: dyt SD NS 1: 174 (1402)),
  • dödha kiöt
  • -köt )
  • dödha nätla ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚯᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
SML
Södermanna-Lagen. Utg. af C. J. Schlyter. 1838.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
VML
Vestmanna-Lagen. Utg. af C. J. Schlyter. 1841.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Back