Döþer

Old Swedish Dictionary - döþer

Meaning of Old Swedish word "döþer" (or døþer) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

döþer Old Swedish word can mean:

döþer (døþer)
L.
döþer (døþer)
1) död. " dödhrin är os vik ok hans time är ovis" GO 104. SD 5: 561 (1346). " i döscens handom" Bil 207. " höttu hänne dödh" ib 317. " drap ok dödher ib. thz är ny wrdhit at nokor biudher sik til dödhin" ib 476. dödherin (bitz) ey swälia ib. " dödhrin bläse ey i ludh for sik" GO 604. " hwi komKLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir bradhir dödh opta ouarandes" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 279. ib 281. " do braþom döþ" Bu 64. stoþ hon up af döþ ib 15. ib 172. KL 168. MP 1: 120 manadhe eric karlson for gudz haardha dödz skuldh BSH 3: 282 (1470). " swor om wars herras dödh" ib. " pa myn dödh" ib 5: 646 (1520). " annar dödhin som är heluitis dödhir" MP 1: 19. " dö mz heluitis dödh" ib 35. " dö mz äuärdelicom död" ib 244. " iak wart hans död (baneman)" Di 120. - pl. aminnas the wrangasta dödhana (mortes) som menlösom barnom war giordher MB 2: 302. lidha twsanda dödha Su 49. ib 415. MP 1: 227. - dödssätt. äptir thy som brutin ärut il giuas mangrahanda dödhä oc vmskiptelike (Diverse mortes) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 254. mädhan idher ey fordarfua ma swärdh äller sio the dödhe twa Fr 2568.
döþer (døþer)
2) dödlig farsot. then tidh döDin star LB 1: 98 (kan föras till dödhe). riket plagaDis mz stora dödha RK 2: 652. - store dödhin, den s. k. Digerdöden. epter stora döthen SD NS 1: 138 (1402, nyare afskr.). i femtighi ar före stora dödhen ib 452 (1405, nyare afskr.). " fore stora dödhin" ib 2: 157 (1409). - JFr bradh-, fä-, o-, svina-döþer.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so döþer may have also been written as døþer

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • döt Bu 51.
 • -ar (hithörande former kunna dock föras till döþe). -ir?: dödhe MP 1: 227 ; Fr 2568 ; Su 415 ),
 • döds dagher
 • dödz-.
 • döz- )
 • döds domber
 • döz- )
 • döds drap ,
 • döds dvali
 • dödz- )
 • döds flande
 • dödz- ST 228. dödz fiände: -a MB 2: 289. döz fiende Bir 1: 295. " dödz fighiande: -a" ib 2: 20),
 • döds likame
 • döz- )
 • döds mal
 • döds pina
 • dödz- )
 • döds sak
 • dödz saak )
 • döds sar
 • döds saar )
 • döds siuker
 • dödzsiukir )
 • döds slagh
 • dödz- )
 • döds slaghin
 • dödz- )
 • döds stund
 • dödzstundh )
 • döds tidh
 • dödz- )
 • döds time
 • dödz- )
 • döds vadhe
 • dödz wadha )
 • döds värk
 • döz )
 • döds värker
 • dötz- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚯᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back