Drafl

Old Swedish Dictionary - drafl

Meaning of Old Swedish word "drafl" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

drafl Old Swedish word can mean:

drafl
1) uselhet, smörja, det som är odugligt el. vidrigt. dricka tz som man ma then slemmen och fuctughetin varda qwiith med vthur maghan. ty pa then tiidhen skal man sigh tz draffuil qwiith göra, tz som man alth aarith haffuir saman sanckath LB 7: 179.
drafl
2) fåfänglighet, dårskap. " thz var änkte vtan drafwil at sköta sliko fawitzsko oc flätio" Lg.">Bil 598. " for tolkith drafwell och flätia skwldh" Lg 3: 121. - fåfängt el. dåraktigt prat. han slaar thässa willo oc draffl til iordh MB 1: 76. " taladho mykit drawel (Lg.">Bu manggen hägoma 22)" Lg 934. " tw far mz draffwel" Di 47. ss rimfyllnad. för wtan drauel MD (S) 201.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • draffl.
 • drauel.
 • drawel.
 • draffwel.
 • draffwell.
 • drafwil.
 • draffuil )
 • drafls dränger
 • drawils- )
 • drafls folk
 • draffwels- )
 • drafls fulder
 • drauäls-.
 • drafuäls- )
 • drafls karl
 • drawels- )
 • drafls man
 • dräfwelss- SO 168.
 • draffwels- BSH 5: 76 (1506) draffuels-),
 • drafls svar
 • draffwils- )
 • drafls thing
 • draffwels- )
 • drafls tro
 • draffuils- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᛆᚠᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back