Dräg

Old Swedish Dictionary - dräg

Meaning of Old Swedish word "dräg" (or dræg) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dräg (dræg)
1) jäsningsämne, jäst. han (ɔ mjödet)skal göres medh nya oc ferska drägh Sex ekon tr. 267. 2) drägg, bottensats, fällning. ffecula. .. lithin drägh GU C 20 s. 259. " bryggiaren bör besörgia gödeswin medh mesk oc drägh" Arnell Brask Biᴵ 25. the dräggen som bliffwer ather brän til kalk PMSkr 383. ib 381, 384. - Jfr oleo-, olio-dräg.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so dräg may have also been written as dræg

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᛅᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Sex ekon tr
Om trädplantering, beredning af mjöd, claret och salvieöl, matsedlar från olika land samt om brännvins nytta. Sex ekonomiska traktater från medeltiden. I Småst på Fsv.
➞ See all works cited in the dictionary

Back