Dräg

Old Swedish Dictionary - dräg

Meaning of Old Swedish word "dräg" (or dræg) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dräg Old Swedish word can mean:

dräg (dræg)
1) jäsningsämne, jäst, drägg. thz brödh som aldre kom dräg widh eller syra MB 1: 308. ib 307, 481.
dräg (dræg)
2) drägg, grums. " aldre gömis vitnit wäl j sinom godhlek vtan vppa drägginne (fæce)" Bir 1: 67. ib 100. - bildl. thz hiärta. .. ther af iordhzlica thinga thräk oc dräg (luto et fæce) är smittat Bo 127.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so dräg may have also been written as dræg

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • frf.
  • vok. i ändelsen: drägg),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᛅᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back