Draghare

Old Swedish Dictionary - draghare

Meaning of Old Swedish word "draghare" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

draghare
ss tillnamn. "jacob dragfere" Skotteb 13 (1460-61), 58 (1461 62) etc. - Jfr bref-, bro-, dyngio-, kal-, kopar-, slots-, stanga-, säkkia-, thiuf-, thiuva-, undir-, vagh-, vatn-, vatu-, vitna-draghare.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • dragere.
 • drager.
 • dreger Skotteb 95 (1462-63; se Ark. f. Nord. Fil. 49: 226). med art. dat. pl. dragrenom Skotteb 429 (1470 ; Kämn), ib 431 (1470 ; Kämn). dragarman Skotteb 453 (1472 ; Kämn; på fyra ställen), 454. drag(h)aremo STb 1: 49 (1476), 304 (1481), 336 (1482)),
 • *draghara dränger ,
 • *draghara husfru
 • -hwstrw )
 • *draghara kanna ,
 • *draghara pänningar ,
 • draghara stang ,
 • *draghara vak ,
 • *draghara änkia ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᛆᚵᚼᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Back