Dräghare

Old Swedish Dictionary - dräghare

Meaning of Old Swedish word "dräghare" (or dræghare) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dräghare (dræghare)
drejare, svarvare. ss tillnamn. " albrecht drgere" Skotteb 110 (1462-63). ib 146 (1463-64). Se Ark. f. Nord. Fil. 49: 224 ff. - Jfr flaskodräghare.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so dräghare may have also been written as dræghare

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • dregere Skotteb 110 (1462-63). drager ib 146 (1463-64)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᛅᚵᚼᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Back