Drägheliker

Old Swedish Dictionary - drägheliker

Meaning of Old Swedish word "drägheliker" (or drægheliker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

drägheliker (drægheliker)
dräglig. " swasom allmogenom drägeligit är" BtRK 89 (1435). " att thet är allmugen dräghelicht" ib 101 (1435, orig.). Jfr odrägheliker.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so drägheliker may have also been written as drægheliker

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • drägeligin )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᛅᚵᚼᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back