Draghspiker

Old Swedish Dictionary - draghspiker

Meaning of Old Swedish word "draghspiker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

draghspiker
stor och grov spik. !UDDA_TECKEN? (1/2) öre för vij dr[a]gspyka tyl maket Skotteb 453 (1472 ; Kämn). ib. ij langha draghsyka för j öre, item viij (8) sma draghspika för iiij (4) ortugh HLG 2: 13 (1509). ib 36 (1512) , 51 (1516), 121 (1524), 122 (1524).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᛆᚵᚼᛋᛕᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
HLG 2
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Back