Draki

Old Swedish Dictionary - draki

Meaning of Old Swedish word "draki" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

draki Old Swedish word can mean:

draki
1) drake. " at drakin (förut kAllad ormber) dödh for hänne laa" Iv 2504. draka ok orma Al 4053. " orma d[r]aka ok trull" ib 4169. " en draki com braþleca vndan iorþenne" Bu 199. " i sionom boþe en draki som drap Dighart folk. .. mz sin etarblandaþa bläst" ib 490. ib 71, 491, 492. MP 1: 13. Gr 313. Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 365. Al 265, 274. Di 83, 84 o. s. v. Jfr flughdraki.
draki
2) drake, drakskepp. "MD 343, 345. "

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • drak tan ,
  • draka tunga ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᛆᚴᛁ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back