Dräkt

Old Swedish Dictionary - dräkt

Meaning of Old Swedish word "dräkt" (or drækt) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dräkt (drækt)
1) dragande. " nar thik nakoth dröffuelikit tilkomber, anama thz swa täkkelika som dyraSTa gulspennä, huilkith thik siälffwer gudh sändhe, mz huilke han wil dragha thik, oc lukka, til sins enda sons kärlek, än thu ginSTan samtykkiande til sama dräkt (tractum) oc budhskap, wplyfft alla thina siäl thär amot" Mecht 341. 4) dräkt, klädnad, kläder. engin berycktat quinna skal bera danda quinna dräkt STb 1: 269 (1480). Jfr anda-, ara-, bos-, en-, frua-, i-, träkt, ävensom drät.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so dräkt may have also been written as drækt

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • *dräkta oxe (drektevxe: -ar) (pl. Svartb (Skokl) 518 (1474) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᛅᚴᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back