Dräkt

Old Swedish Dictionary - dräkt

Meaning of Old Swedish word "dräkt" (or drækt) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dräkt Old Swedish word can mean:

dräkt (drækt)
1) dragning, nw är märkiande huru thenna drägt (ɔ:) at watzskan böriar at dragha sik til nokon lim] til gaar LB 5: 292. Jfr anda-, en-, fram-, har-, mis-, not-, nota-, sam-, saman-, sino-, til-, tve-dräkt.
dräkt (drækt)
2) förvärf. som ekke annath haffwe tiil dräkth DD 1: 214 (1510? eft. aftr. hos Langebek).
dräkt (drækt)
3) tågande, tågriktning, väg. ginom westhergötlandh eller jöneköpwngh bliffwer idher drekth BSH 5: 133 (1506).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so dräkt may have also been written as drækt

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • drägt )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᛅᚴᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Back