Dränger

Old Swedish Dictionary - dränger

Meaning of Old Swedish word "dränger" (or drænger) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dränger Old Swedish word can mean:

dränger (drænger)
L.
dränger (drænger)
1) man, särsk. duglig el. tapper man. " riddarin skänAllius. 1850--54.">Dis wardha en hänther SOm war en godha handa drängir (drängir är sedermera utSTruket, och i STället är i randen tillagdt: välBorin man; Cod. C har godher handa man 988)" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 255. goda drängia (drengir) Allius. 1850--54.">Di 83. ib 58, 84, 99, 101, 142, 143 o. s. v.
dränger (drænger)
2) ung man, gosse. han sampnar kopperberges drängia mz eena haSTh STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 1490. thätta är en onytlikin drängir Bo 30. " vndrado vngha drängins STudughan hugh" MB 2: 299. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 353, 686. Allius. 1850--54.">Di 42
dränger (drænger)
3) tjenare. " Allius. 1850--54.">Diäfwllin oc hans drängia" Bo 124. leegde the jösse BoosSOn marskens drängh STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 171. myn dräng kämpe STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 121 (1506). " SOm han ware en slätter dreng" Allius. 1850--54.">Di 142. Al 5946. ST 146. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 331. SO 83. - den SOm tjenar i ett handtveSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK ss lärling eller sven. hossBonden eller drengen SO 81. hosBonden. .. SOm drengen haffuer ib. " faar hon drengh (motsatt meSTerman STrax nedanför) aff kompani" ib 87, smidzsens drenge Allius. 1850--54.">Di 41. - Jfr Bonda-, drafls-, dygdha-, fä-, gruvo-, hirþ-, legho-, odädhis-, skipa-, sma-, smidhio-, STAl-dränger.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so dränger may have also been written as drænger

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᛅᚿᚵᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back