Dräpa

Old Swedish Dictionary - dräpa

Meaning of Old Swedish word "dräpa" (or dræpa) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dräpa (dræpa)
dräpa. " thet war omöhgeligith ath dräpa sigh til arfdz" SD NS 3: 343 (1418). takin oc ätin thz är min likame som foe idher skal dräpas SvKyrkobr 33. the. .. köpte eth wädherlamb enlika oc draapo thät Skrt Uppb 309. - döda. näthlor dräpa offtha gäslinga tha the ärw smaa PMSkr 264. - bildl. döda, betaga (kvicksilver) förmågan att flyta. wwecksölff dräps medh konst PMSkr 614 (senare avskr9. Jfr dödhdräpa.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so dräpa may have also been written as dræpa

Part of speech: vb

Additional information: v. L:

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᛅᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back