Dräpa

Old Swedish Dictionary - dräpa

Meaning of Old Swedish word "dräpa" (or dræpa) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dräpa Old Swedish word can mean:

dräpa (dræpa)
L.
dräpa (dræpa)
1) slå. " drap i heell sa mangh twsandh folk" Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 147. " iak saa eeth aff hans huffdom swa som dräpit j dödhen" MB 2: 352.
dräpa (dræpa)
2) dräpa, döda. " thu skal ey dräpa" MB 1: 334. " slogho the oc drapo aff them fäm oc xx tusandh" ib 2: 137. " j them stadhenom. .. worddho dödgade oc dräpne xviij tusandh män" ib. " salvgha fru. .. fic egh annat sik tel raþa vtan leghia mz päninggom tua män at dräpa sin magh. .. ok myrþa" Bu 30. " dräpa alla apostolos" ib 14. min vili är swa som mandrapara ok modhir drapara hulkin gerna drape sina modhir Bir 3: 141. " drap hon galtin" Bil 901. " somlikin laMBin vordho swartaste vargha oc sprungo i fara hiordhena oc drapo them" Gr 299. dräpas mz Grymom dhöd Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 399. - döda, utrota. täs moster dräpper marka i örom LB 5: 81. ib 3: 67. thz dräpir räfform ib 1: 97. - Bildl. tillintetgöra, förstöra. han (döden).. . dräpir allan styrkin Bir 3: 426. " skal j mangom dräpas oc affskäras diäffwlsins wald oc makt" ib 4: 92. - refl. dräpas, dräpa hvarandra. at the skullo ey. .. stridha ther om oc dräpas MB 1: 485. - Jfr hem-, hema-, ny-, odräpin.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so dräpa may have also been written as dræpa

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • dräpte RK 1: (yngre red. af LRK) s. 261, 262, 268),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᛅᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back