Drät

Old Swedish Dictionary - drät

Meaning of Old Swedish word "drät" (or dræt) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

drät (dræt)
1) eg. dragande; släp, arbete, möda; bekymmer. thera mäSTa dräth (cura) wändhis j thänna ärandhom som oSTadhogh äru SpV 347. 2) dräkt, klädnad. engin löös quinna skal. .. draga annan dräth än näresk och alisk i therres klädher ena STäckote kaapa oc engin dwk annath än eth knithecläde STb 1: 125 (1477). " swa th hon bär noghan dräth, som borbiudz i bwrspraket ib. "ib 412 (1483) , 2: 129 (1486), 3: 49 (1492). - Jfr anda-, donde qvinno-, nota-, vadha-drät, ävensom dräkt.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so drät may have also been written as dræt

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • dreth )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᛅᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back