Drät

Old Swedish Dictionary - drät

Meaning of Old Swedish word "drät" (or dræt) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

drät Old Swedish word can mean:

drät (dræt)
1) dragande. " thz är löös drät at dragha mz halmskakla" GO 1013.
drät (dræt)
2) drägt, klädnad. en dandeqwinnes dreth SO 104.
drät (dræt)
3) tapet, väggbonad. dretther, hyrninger, malat och sömath BSH 5: 529 (1513). " en kyste met drätter aff aarnest" FM 76 (1483, daniserande).Jfr bo-, bol-, bos-, fiska-, kiälka-, not-, nota-, up-, vadhadrät.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so drät may have also been written as dræt

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • drättir) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᛅᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
➞ See all works cited in the dictionary

Back