Drikka

Old Swedish Dictionary - drikka

Meaning of Old Swedish word "drikka" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

drikka Old Swedish word can mean:

drikka
L.
drikka
1) dricka. Jfr Sdw 2: 1209. iohannes (var). .. flängdhir slaghin. . mädh ethir drikka giffwin Skrt Uppb 313. - dricka (ngn) till, skåla (med). med prep. til. sedhan reddis bord, oc thän okunneghe ma[n]nen satthis näSTh katerinam, oc the drwkko hwarth til annadh JSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPs 322. - dricka (ngns välkomsskål). drukko tha alle lhans wälkommith Prosadikter (Karl M) 264. - dricka, uppsupa, uppsuga (en vätska), draga (till sig). Jfr Sdw 2: 1209. kaSTa them (tegelSTenarna) j godha gamlba olyo, latandis them thär j liggia j vij dagfha ath drikka olyona j segh STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 405. " swa gangher blyth borth somth j röken oc somth drikker täSTen" ib 412. - drikka in i sik, bildl. insupa. thän yrthagardh. .. hwar hälaghe boghane drikka thz in j sik (inbibunt), hwilkit the fwlkoSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPligare sidhan skulu ägha SpV 155. 2) genom drickane fira, hålla (drykeslag). tha schal samma gille drickes medh bröder och sySTrar STb 2: 340 (1489). ib. thet hände swa j eth sin j enom köpSTad ath dyäkna pläghadho drykka gylle a sancti nicholai dag STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 187. 3) abs.: dricka, förtära STarka drycker. the sata hem til hwSTrv katrina ingemars ath (för ok) drokka JTb 2: 86 (1495). han. .. tilSTodh, ath han drack medh hanom STb 3: 347 (1498). - part. pet. drukkin, 1) drucken, berusad, rusig. thz hände om en dagh tha han sik giorth haffdhe mykit drukkin. .. ok mykit drwknaren ok löslatogharen än han plägadhe för SpV 317.
drikka
2) som i sig uppsugit (en vätska); genomdränkt (med). med prep. mädh. järn filspaan drwken äller wäth mädh ätikio STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 384. - Jfr af-, for-, in-, saman-, up-, ut-drikka samt odrukkin.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • drykka MP 5: 187.
  • driikka ib 53. impf. drak. dragx (refl.) HLG 2: 47 (1516). pl. drukko. drokko SpV 22.
  • drokka JTb 86 (1495). part. pret. drukkin. drockin STb 5: 9 (1514)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᛁᚴᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
JTb
Jönköpings stads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back