Dristelika

Old Swedish Dictionary - dristelika

Meaning of Old Swedish word "dristelika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dristelika
dristigt. " Su 31. "Lg 3: 284, 411, 413.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᛁᛋᛏᚽᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back