Dristogher

Old Swedish Dictionary - dristogher

Meaning of Old Swedish word "dristogher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dristogher
dristig, moVallius. 1850--54.">Dig. " israel Vart staRKir oc dristogher" MB 2: 71. " dristogasta stridzmän" ib 137. för sin dristogha mandom ib 324. " göranVallius. 1850--54.">Dis honom vilioghan oc dristoghan til stridh" ib 108. " at iach mate warä thä[s] dristugare at sökiä mina fiändä" Va 69. MBertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.">Ansg 233. Vallius. 1850--54.">Di 239. RK 3: 3819. Jfr ful-, odristogher.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • -ugher: -ughe Ansg 233. -uger),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᛁᛋᛏᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back