Drivare

Old Swedish Dictionary - drivare

Meaning of Old Swedish word "drivare" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

drivare
1) en som drifver omkring. Jfr skogs drivare. 2) smältare, den som smälter och rensar malm. driffwaren for huart skeppund bly skal haffue som bergxfogithen BSH 5: 513 (1512, nyare afskr.). - ss tillnamn. wlfoni drifæræ SD 2: 116 (1291).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • drifäre )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᛁᚠᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back