Dröghia

Old Swedish Dictionary - dröghia

Meaning of Old Swedish word "dröghia" (or drøghia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dröghia Old Swedish word can mean:

dröghia (drøghia)
1) trans. " draga ut, uttänja (tid), fördröja, uppskjuta. at han drögher tijdhen för sin fördeel skull" TS 28. siwkdomen dröghes SOns lärdom huru man skall dö. 1881.">Gers Ars b 7. tha hon saa at hon kunde äkke längir dröghiat (Cod. A töghiat 212) Bo (Cod. B) 335. ath dödhin skulde ey lenger dröghias Lg 3: 86.
dröghia (drøghia)
2) intr. " dröja. dröghe ther lenge meder" SO 206. - Jfr for-, framdröghia.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so dröghia may have also been written as drøghia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᚯᚵᚼᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Gers Ars
Ars moriendi. Gersons lärdom huru man skall dö. 1881.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
TS
Timmermäns Skrå af 1454. I Småstycken på Forn Svenska.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back